De verantwoordelijkheden van een business development manager

Business development omvat een aantal technieken die ontwikkeld zijn om een onderneming met winstoogmerk te laten groeien. Dergelijke technieken kunnen het volgende omvatten: de beoordeling van marketingkansen en doelmarkten, het verzamelen van informatie over klanten en concurrenten, het genereren van leads voor verkopers, het opvolgen van leads en het sluiten van deals, het schrijven van formele voorstellen en het ontwerpen van business modellen. Business development houdt in het evalueren van een bedrijf en vervolgens het realiseren van het volledige potentieel ervan door het gebruik van tools zoals marketing, sales, informatiemanagement en klantenservice. Deze taken worden uitgevoerd door business development managers.

Een business development manager is ook soms bekend als een econoom of een zakelijke planner. Een manager moet zijn aandacht besteden aan business development en het benutten van de zakelijke kansen die aan hem en zijn organisatie worden gepresenteerd. Business development en het succesvol maken van jouw organisatie zijn afhankelijk van goede kennis van best practices en managementtheorieën.

Sinds enige tijd leggen business development managers de nadruk op de dringende behoefte aan radicaal nieuwe benaderingen binnen de onderneming. In dit paradigma maakt winst plaats voor omzet: het bedrijf richt zich op het ontwikkelen van nieuwe inkomstenbronnen uit nieuwe producten en diensten, terwijl de winst van bestaande lijnen geoptimaliseerd wordt door middel van innovatieve marketing en snelle exploitatie van veranderende behoeften en smaken van de klant. De nieuwe soort onderneming is, boven alles, ‘agile’.

Goede business development managers klagen over het gebrek aan creativiteit en innovatie onder hen, maar hun eigen besluitvormingsprocessen en organisatiestructuren stompen inspanningen af om het nieuwe te ontwikkelen en het oude te verjongen – zelfs degenen die ze zelf gepromoveerd zijn binnen de organisatie.

De business development manager moet beschikken over aanzienlijke sales ervaring, moet een georganiseerde en sterke onderhandelaar zijn en moet zich bewust zijn van en inspelen op economische ontwikkelingen en overheidsbeleid. Een universiteitsdiploma in (commerciële economie) of bedrijfskunde kan nuttig zijn (maar niet noodzakelijk) voor zo’n functie.

De business development manager werkt aan het vergoten van het bereik van een product en winstgevende inkomsten. Hij doet dit door het identificeren van nieuwe markten en het aantrekken van nieuwe klanten. De business development manager onderzoekt daarom nieuwe zakelijke kansen, wijst op mogelijke verkoopmomenten, ontwikkelt strategische plannen en sales strategieën, en houdt presentaties aan en doet onderhandelingen met potentiële klanten.

In grotere organisaties werkt de business development manager samen met marketing- en sales afdelingen, overheid en instanties. Binnen- en buitenlandse reizen is vaak een eis van deze functie en het schrijven van rapporten is noodzakelijk.

In kleinere bedrijven rapporteren business development managers aan eigenaren/directeuren. In grotere bedrijven zijn zij verantwoording schuldig zijn aan senior marketing- of sales managers.

De verantwoordelijkheden van een Business Development Manager op een rijtje:

  • Onderzoekt de economische omstandigheden rondom jouw bedrijfsactiviteiten, zoals trends in de sector en concurrentie.
  • Voert uitgebreid marktonderzoek uit voorafgaand aan het opstarten van jouw bedrijf en blijft informatie verzamelen gedurende de hele levensduur van het bedrijf.
  • Bereidt een gedetailleerd bedrijfsplan voor zodat je niet jouw doelen en doelstellingen uit het oog verliest.
  • Stelt voldoende financiële middelen zeker voor toekomstige ontwikkeling of uitbreiding.
  • Neemt contact op professionele adviseurs, zoals een accountant, bankier en/of advocaat om deskundigheid over jouw bedrijf te geven.
  • Netwerkt met andere ondernemers, zet een steungroep op. Denk eraan, je bent niet alleen.
  • Neemt deel aan workshops, beurzen en seminars om op de hoogte te zijn van de veranderingen in de branche.
  • Adopteert een teamaanpak; werkt samen met anderen in het nastreven van gemeenschappelijke doelen.
  • Begrijpt de vaardigheden en kwaliteiten van nieuwe werknemer die je aanneemt.
  • Ontwikkelt een situatieanalyse van jouw bedrijf, inclusief de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen om je te helpen bij de ontwikkeling van een strategisch plan voor de toekomst van het bedrijf.

Een business development manager moet in staat zijn om duidelijk de strategie te presenteren aan zijn klanten. De strategie moet een duidelijke visie zijn, gevolgd door een verzameling van duidelijke tijdsgebonden acties om consistent succes te bereiken.

Carter Business Development Services kan jouw bedrijf helpen door specifieke diensten op dit gebied te leveren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De verantwoordelijkheden van een business development manager

Business development omvat een aantal technieken die ontwikkeld zijn om een onderneming met winstoogmerk te laten groeien. Dergelijke technieken kunnen het volgende omvatten: de beoordeling van marketingkansen en doelmarkten, het verzamelen van informatie over klanten en concurrenten, het genereren van leads voor verkopers, het opvolgen van leads en het sluiten van deals, het schrijven van formele voorstellen en het ontwerpen van business modellen. Business development houdt in het evalueren van een bedrijf en vervolgens het realiseren van het volledige potentieel ervan door het gebruik van tools zoals marketing, sales, informatiemanagement en klantenservice. Deze taken worden uitgevoerd door business development managers. Continue reading “De verantwoordelijkheden van een business development manager”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *