Hoe voer je een SWOT analyse uit?

De SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) is een waardevolle stap in je omgevingsanalyse, als onderdeel van je marketingplan. Het beoordelen van de sterke en zwakke punten van je bedrijf, kansen in de markt, en bedreigingen door middel van een SWOT-analyse is een zeer eenvoudig proces dat krachtig inzicht kan bieden in de mogelijke en kritische problemen waarmee een onderneming te maken heeft.


De SWOT-analyse begint bij het uitvoeren van een inventarisatie van de interne sterke en zwakke punten in je organisatie. Je noteert vervolgens de externe kansen en bedreigingen die de organisatie kunnen beïnvloeden op basis van jouw markt en de algemene omgeving. Wees in dit stadium niet bezorgd over de uitwerking van deze onderwerpen; bullet points kunnen de beste manier zijn om te beginnen. Leg de factoren vast die volgens jou in elk van de vier gebieden relevant zijn. Het primaire doel van de SWOT-analyse is het identificeren en toewijzen van elke belangrijke factor, positief en negatief, aan een van de vier categorieën, zodat je een objectieve kijk op jouw bedrijf krijgt. De SWOT-analyse is een nuttig instrument bij de ontwikkeling en de bevestiging van jouw doelen en marketingstrategie.

Sterke punten (Strengths)

Sterke punten beschrijven de positieve eigenschappen, materieel en immaterieel, intern aan jouw organisatie. Je hebt er controle over. Wat doe je goed? Welke middelen heb je? Welke voordelen heb je ten opzichte van de concurrentie?

Misschien wil je je sterke punten per gebied evalueren, zoals op het gebied van marketing, financiën, productie en organisatiestructuur. Sterke punten zijn de positieve eigenschappen van de mensen die betrokken zijn bij het bedrijf, met inbegrip van hun kennis, achtergrond, opleiding, referenties, contacten, reputaties of de vaardigheden die ze hebben. Sterke punten zijn ook materiële vaste activa, zoals beschikbaar kapitaal, apparatuur, krediet, vaste klanten, bestaande distributiekanalen, auteursrechtelijk beschermd materiaal, patenten, informatie en systemen, en andere waardevolle bronnen binnen het bedrijf.

Sterke punten leggen de positieve aspecten, intern aan jouw bedrijf, vast die waarde toevoegen of jou een competitief voordeel bieden. Dit is jouw kans om bewust te worden van de waarde ​​die binnen jouw bedrijf bestaat.

Zwakke punten (Weaknesses)

Let op de zwakke plekken binnen jouw bedrijf. Zwakke punten zijn factoren die binnen je bereik liggen en die afbreuk doen aan jouw vermogen om een voorsprong op de concurrentie te verkrijgen of te behouden. Welke gebieden zou je kunnen verbeteren?

Zwakke punten kunnen gebrek aan expertise zijn, beperkte middelen, gebrek aan toegang tot vaardigheden of technologie, een inferieur dienstenaanbod, of de slechte locatie van jouw bedrijf. Dit zijn factoren waar je controle over hebt maar waarbij je om verschillende redenen behoefte hebt aan verbetering om je marketingdoelstellingen effectief te bereiken.

Zwakke punten leggen de negatieve aspecten vast, intern aan jouw bedrijf, die afbreuk doen aan de waarde die je biedt, of die je in een ongunstige concurrentiepositie plaatsen. Dit zijn gebieden die je nodig hebt om je bedrijf te verbeteren om te kunnen concurreren met je beste concurrent. Hoe nauwkeuriger je je zwakke punten identificeert, des te waardevoller de SWOT voor jouw analyse zal zijn.

Kansen (Opportunities)

Kansen beoordelen de externe aantrekkelijke factoren die de reden voor jouw bedrijf vertegenwoordigen om te bestaan ​​en te bloeien. Deze zijn extern aan je bedrijf. Welke kansen bestaan ​​in jouw markt, of in de omgeving, waarvan je hoopt te profiteren?

Deze kansen weerspiegelen de potentie die je kunt realiseren door jouw marketingstrategieën uit te voeren. Kansen kunnen het gevolg zijn van de groei van de markt, veranderingen in levensstijl, oplossingen van problemen in verband met de huidige situatie, positieve marktpercepties van je bedrijf, of de mogelijkheid om een ​​grotere waarde aan te bieden die een vraag naar jouw diensten zal creëren. Als het relevant is, plaats dan tijdschema’s rondom de kansen. Is het een voortdurend iets, of is er een ‘window of opportunity’? Hoe kritisch is jouw timing?

Kansen liggen buiten jouw bedrijf. Als je “kansen” hebt vastgesteld die intern aan de organisatie zijn en binnen jouw controle liggen, dan wil je deze als sterke punten classificeren.

Bedreigingen (Threats)

Welke factoren zijn mogelijke bedreigingen voor jouw bedrijf? Bedreigingen zijn onder andere factoren die buiten jouw controle liggen en die jouw marketingstrategie, of het bedrijf zelf, in gevaar kunnen brengen. Deze zijn ook extern – je hebt geen controle erover, maar je kunt ervan profiteren door backupplannen te hebben om deze bedreigingen aan te pakken als ze zouden optreden.

Een bedreiging is een uitdaging gecreëerd door een ongunstige trend of ontwikkeling die kan leiden tot verslechtering van de omzet of winst. Concurrentie – bestaande of potentiële – is altijd een bedreiging. Andere bedreigingen kunnen ontoelaatbare prijsverhogingen door leveranciers zijn, overheidsregulering, economische teruggang, vernietigende media-aandacht, een verschuiving in het consumentengedrag die tot omzetvermindering leidt of de introductie van een technologie die ervoor zorgt dat jouw producten, apparatuur of diensten ineens verouderd raken. Welke situaties zouden jouw marketinginspanningen kunnen bedreigen? Je moet je ergste angsten kunnen confronteren. Een deel van deze lijst kan speculatief van aard zijn, maar kan nog steeds waarde toevoegen aan jouw SWOT-analyse.

Het kan nuttig zijn om jouw bedreigingen te classificeren volgens hun “ernst” en “kans van voorkomen”.

Hoe beter je wordt in het identificeren van potentiële bedreigingen, hoe groter de kans dat je jezelf in een positie kunt plaatsen om pro-actief te plannen en op deze bedreigingen te reageren. Je kijkt terug naar deze gevaren wanneer je overweegt je backupplannen in te zetten.

De implicaties

De interne sterke en zwakke punten, in vergelijking tot de externe kansen en bedreigingen, kunnen meer inzicht in de toestand en het potentieel van het bedrijf bieden. Hoe kun je gebruik maken van de sterke punten om beter te profiteren van de kansen die voor je liggen en de schade te minimaliseren die bedreigingen kunnen leveren als ze een realiteit worden? Hoe kunnen zwakheden worden geminimaliseerd of geëlimineerd? De werkelijke waarde van de SWOT-analyse is door deze informatie bijeen te brengen en de meest veelbelovende kansen en de meest cruciale kwesties te beoordelen.

Een voorbeeld

AMT is een computerwinkel uit de buurt van Utrecht. De laatste tijd heeft het geleden van een gestage daling van de omzet, vooral veroorzaakt door toenemende concurrentie van grotere winkels van kantoorartikelen met landelijke merken. Het volgende is de SWOT-analyse uit haar marketingplan.

Sterke punten

 • Kennis. Onze concurrenten zijn retailers, dozenschuivers. We kennen systemen, netwerken, connectiviteit, programmering, alle Value Added Resellers (VAR’s), en data management.
 • Verkopen op basis van relaties. We kennen onze klanten, een voor een. Onze directe verkoopteam onderhoudt een relatie.
 • Geschiedenis. We zijn altijd in onze stad gebleven. Wij hebben de loyaliteit van klanten en leveranciers. Wij zijn lokaal.

Zwakke punten

 • Kosten. De winkelketens zijn efficiënter. Hun kosten per verkoopeenheid zijn vrij laag. Ze bieden niet wat wij bieden in termen van kennis, maar hun kosten per vierkante meter en per euro omzet zijn veel lager.
 • Prijs en volume. De grote winkels die dozen schuiven kunnen zich veroorloven om voor minder te verkopen. Hun inkoopkosten zijn lager en zij profiteren van volume-aankopen bij de belangrijkste leveranciers.
 • Merkmacht. Kijk naar hun full-page advertenties, in kleur, in de zaterdagskrant. We kunnen er niet tegenop. We hebben niet het landelijke merk die uit de landelijke reclame voortvloeit.

Kansen

 • Local Area Networks. LANs worden gemeengoed in kleine bedrijven, en zelfs in kantoren aan huis. Bedrijven vandaag de dag nemen aan dat LANs deel uitmaken van het normale kantoorwerk. Dit is een kans voor ons, omdat LANs veel meer kennis en service vereisen dan de standaard PC’s uit de winkel.
 • Het internet. De toenemende mogelijkheden van het internet bieden ons een ander sterk gebied in vergelijking tot de grote winkelketens. Onze klanten willen meer hulp bij het internet en we zijn in een betere positie om dit aan hen te geven.
 • Training. De grote winkels voorzien niet in training, maar aangezien systemen ingewikkelder geworden met LANs en internetgebruik, is er meer vraag naar training. Dit geldt in het bijzonder voor onze belangrijkste doelmarkten.
 • Service. Terwijl onze doelgroep behoefte heeft aan meer service, kunnen onze concurrenten ze waarschijnlijk niet hierin voorzien. Hun business model bevat geen service, alleen het schuiven van dozen.

Bedreigingen

 • De computer als apparaat. Het massaal in- en verkopen van computers als producten in dozen, die vermoedelijk geen ondersteuning nodig hebben, geen opleiding, connectiviteit, enz. Zolang mensen in die termen een computer zien, denken ze dat ze minder behoefte hebben aan onze servicegerichtheid.
 • De grotere prijsgerichte winkel. Als ze enorme advertenties over lage prijzen in de krant hebben, denken onze klanten dat we ze geen goede prijs geven.

Op basis van deze analyse zou AMT ervoor kunnen kiezen om meer diensten te gaan leveren, zoals ondersteuning van LANs en internet, maar ook het leveren van training en workshops. AMT zou ervoor kunnen kiezen om meer te gaan focussen op service in plaats van prijs. Zolang hun klanten de meerwaarde van hun diensten en producten zien, zullen ze geen moeite hebben om de hogere prijs te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *